اُنس طلا

بروزرسانی
05:20:42
2,080.77

اولین نرخ روز

2,080.77

آخرین نرخ روز

2,080.77

کمترین نرخ روز

2,080.77

بیشترین نرخ روز

2,080.77

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر