سکه آتاتورک

بروزرسانی
05:21:22
14,643

اولین نرخ روز

14,643

آخرین نرخ روز

14,643

کمترین نرخ روز

14,643

بیشترین نرخ روز

14,643

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر