گرم طلای 22 عیار

بروزرسانی
05:21:17
2,076.03

اولین نرخ روز

2,076.03

آخرین نرخ روز

2,076.03

کمترین نرخ روز

2,076.03

بیشترین نرخ روز

2,076.03

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر