گرم طلای 14 عیار

بروزرسانی
05:21:15
1,540.19

اولین نرخ روز

1,540.19

آخرین نرخ روز

1,540.19

کمترین نرخ روز

1,540.19

بیشترین نرخ روز

1,540.19

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر