Commerzbank پیش بینی خود را برای قیمت طلا و نقره اصلاح کرد

1555
فرشید نورزاده

غول مالی آلمانی Commerzbank پیش بینی اونس طلا و اونس نقره را برای نیمه دوم سال کاهش داد.

Commerzbank، دومین بانک بزرگ آلمان، پیش بینی قیمت طلا در نیمه دوم سال 2023 را 50 دلار کاهش داد.

بر این اساس، بانک انتظار قیمت خود را برای پایان سال 2023 از 2050 دلار به 2000 دلار کاهش داد.

Commerzbank با تجدید نظر در انتظارات خود برای قیمت اونس نقره، انتظارات 25 و 27 دلاری خود را برای پایان سه ماهه سوم و چهارم به 24 و 26 اونس کاهش داد.

Commerzbank که انتظارات سه ماهه سوم و چهارم خود را برای پلاتین 50 اونس کاهش داد و به 1100 و 1050 دلار کاهش داد، پیش بینی کرد که قیمت نقره تا پایان سال 2024 30 اونس و قیمت پلاتین 1300 اونس خواهد بود.

منبع: doviz.com
پیشنهادات