یورو مطابق با انتظارات در سه ماهه اول رشد کرد

2762
فرشید نورزاده

اقتصاد یورو در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه قبل 0.1 درصد و نسبت به سال قبل 1.3 درصد رشد داشته است.

اداره آمار اروپا (یورواستات) داده های پیشرو در مورد نرخ رشد اتحادیه اروپا (EU) و منطقه یورو در سه ماهه اول سال 2023 را به روز کرده است.

بر اساس این داده ها، تولید ناخالص داخلی (GDP) تعدیل شده فصلی در منطقه یورو 19 کشور در سه ماهه اول سال 2023 نسبت به سه ماهه قبل 0.1 درصد افزایش یافته است.
رشد سالانه 1.3 درصد

در منطقه یورو، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.3 درصد افزایش یافته است.

انتظارات بازار برای رشد اقتصادی 0.1 درصدی در سه ماهه و 1.3 درصدی در سالانه بود.

تولید ناخالص داخلی تعدیل شده فصلی اتحادیه اروپا در سه ماهه اول نسبت به سه ماهه قبل 0.2 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.2 درصد افزایش یافته است.
بالاترین در لیتوانی

در سه ماهه اول نسبت به سه ماهه قبل، تولید ناخالص داخلی در لیتوانی 3 درصد، در ایرلند 2.7 درصد، در هلند 0.7 درصد و در اتریش 0.3 درصد کاهش داشته است. تولید ناخالص داخلی که در آلمان ثابت ماند، در فرانسه 0.2 درصد و در ایتالیا و اسپانیا 0.5 درصد افزایش یافت.

تولید ناخالص داخلی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در لیتوانی 3.6 درصد، در مجارستان 1.1 درصد، در چک 0.2 درصد و در آلمان 0.1 درصد کاهش داشته است، در حالی که در فرانسه 0.8 درصد و در ایتالیا 0.8 درصد کاهش داشته و 1.8 درصد افزایش داشته است. درصد و 3.8 درصد در اسپانیا.

منبع: doviz.com
پیشنهادات