واردات نفت خام در ماه مارس 5.22 درصد کاهش یافت

2423
فرشید نورزاده

EMRA اعلام کرد که واردات نفت خام با 5.22 درصد کاهش در ماه مارس به 2.528.964,252 تن رسیده است.

در بیانیه ای که EMRA در این زمینه منتشر کرد، اشاره شد که:

«در مارس 2023، در مقایسه با مارس 2022،
مجموع تولید فرآورده های نفتی پالایشگاهی با 7.69 درصد کاهش به 2 میلیون و 879 هزار و 402 هزار و 854 تن رسید. تولید انواع گازوئیل با کاهش 19.95 درصدی به یک میلیون و 236 میلیون و 660 هزار و 113 تن رسید. تولید بنزین با 17.30 درصد کاهش به 342019303 تن رسید. تولید سوخت هواپیما با 47.61 درصد افزایش به 454504118 تن رسید. تولید سوخت دریایی با کاهش 50.00 درصدی به 95,864,870 تن رسید.
واردات

کل واردات با افزایش 7.27 درصدی به 4 میلیون و 119 میلیون و 359 هزار و 330 تن رسید. واردات نفت خام با کاهش 5.22 درصدی به 2 میلیون و 528 هزار و 964 هزار و 252 تن رسید. واردات انواع گازوئیل با 48.31 درصد افزایش به یک میلیون و 145 میلیون و 25 هزار و 183 تن رسید.
صادرات

کل صادرات با کاهش 3.51 درصدی به یک میلیون و 133 هزار و 146 هزار و 790 تن رسید. صادرات انواع بنزین با 62.95 درصد کاهش به 44925.458 تن رسید. صادرات انواع گازوئیل با 2.70 درصد کاهش به 321357923 تن رسید. صادرات سوخت هواپیما با 96.40 درصد افزایش به 500 میلیون و 550 هزار و 257 تن رسید. صادرات سوخت دریایی با 29.88 درصد کاهش به 151.849.791 تن رسید.
حراجی

مجموع فروش فرآورده های نفتی با 13.25 درصد افزایش به 2539042557 تن رسید. فروش بنزین با 45.25 درصد افزایش به 305011148 تن رسید. فروش انواع دیزل با 10.90 درصد افزایش به 2,090,238,154 تن رسید.

منبع: doviz.com
پیشنهادات