واردات طلا 87 درصد کاهش یافت

5774
فرشید نورزاده

بر اساس اطلاعات بورسا استانبول، واردات طلا در ماه آوریل به 2883 کیلوگرم کاهش یافت. واردات طلا در اسفندماه 21 هزار و 670 کیلوگرم بوده است.

آخرین آمار واردات طلا که یکی از اقلام برجسته در دستور کار اقتصادی ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری است، حاکی از کاهش شدید واردات بوده است.

بر اساس داده های بورسا استانبول، واردات طلا در ماه آوریل به پایین ترین سطح سال گذشته رسید.

بر اساس داده های بازار فلزات گرانبها بورسا استانبول، واردات طلا در ماه آوریل به 2883 کیلوگرم رسیده است. به این ترتیب کمترین رقم واردات پس از 2 هزار و 712 کیلوگرم در فروردین 1391 مشاهده شد.

در حالی که واردات طلای ترکیه در ماه مارس 21 هزار و 670 کیلوگرم ثبت شده بود، واردات طلا در ماه آوریل ماهانه 87 درصد کاهش داشت.

مجموع واردات طلا در 4 ماهه نخست سال به 150 هزار و 336 کیلوگرم رسید. واردات نقره با 55 هزار و 637 کیلوگرم به کمترین میزان از ژانویه 2022 تاکنون رسید.
رکوردهایی در واردات طلا ثبت شد

ترکیه رکورد واردات طلا در سه ماهه اول سال را ثبت کرد. بر اساس همین مجموعه داده ها، واردات طلای ترکیه با 147 هزار و 453 کیلوگرم رکورد عملکرد سه ماهه را از خود نشان داد.

تقاضای بالای ترکیه برای طلا در داده های شورای جهانی طلا نیز منعکس شد و رکورد تقاضای سه ماهه ترکیه در گزارش های این شورا مورد تاکید قرار گرفت.

داده های شورا همچنین نشان داد که تقاضای ترکیه برای سکه و شمش به یک ششم تقاضای جهانی رسیده است.

تولید سه ماهه طلا با 273 درصد افزایش در 3 ماهه نخست رکورد زد

منبع: doviz.com
پیشنهادات