نرخ تورم ماه مارس در استانبول اعلام شد

5739
فرشید نورزاده

ITO اعلام کرد که قیمت های خرده فروشی 2.95 درصد و قیمت عمده فروشی 4.96 درصد در استانبول در ماه مارس افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی استانبول (ITO) در سال 1995، شاخص معیشت دستمزد استانبول که نشان‌دهنده حرکت قیمت خرده‌فروشی در استانبول است، در ماه مارس نسبت به ماه قبل 2.95 درصد و قیمت عمده‌فروشی افزایش یافته است. شاخص که منعکس کننده حرکات قیمت عمده فروشی است، 4.96 درصد افزایش یافت. زمانی که داده های مذکور به صورت سالانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، در خرده فروشی 73.02 درصد و در قیمت عمده فروشی 74.22 درصد بوده است. تغییر نرخ ها بر اساس بخشی در قیمت خرده فروشی در اسفندماه نسبت به ماه قبل، سایر هزینه ها 8.89 درصد، هزینه پوشاک 5.32 درصد، هزینه های بهداشتی و درمانی 4.70 درصد، مخارج خوراکی 3.97 درصد، هزینه مسکن 2.46 درصد و کالای خانگی است. در حالی که در هزینه های حمل و نقل و ارتباطات 0.36 درصد افزایش داشته است، در هزینه های فرهنگی، آموزشی و تفریحی 4.23 درصد کاهش داشته است. قیمت عمده فروشی در اسفند ماه در گروه مواد اولیه 13.77 درصد، در گروه مواد شیمیایی 4.96 درصد، در گروه مواد غذایی 4.82 درصد، در گروه مصالح ساختمانی 3.55 درصد، در گروه نساجی، گروه سوخت و انرژی 1.45 درصد بوده است. در ماه گذشته در گروه مواد 0.13 درصد و در گروه معادن 1.64 درصد کاهش داشته است.

منبع:
پیشنهادات