قیمت گشایش ارز در بازار آزاد (1392/07/10)

4973
فرشید نورزاده

در بازار آزاد استانبول دلار هفته را از 26.0700 لیر و یورو از 28.5350 لیر آغاز کرد.

دلار خریداری شده از 26.0680 لیر در بازار آزاد 26.0700 لیر فروخته می شود. قیمت فروش یورو نیز که از 28.5330 لیر خریداری شد، 28.5350 لیر تعیین شد.

قیمت فروش دلار در روز جمعه 26.0470 لیر و قیمت فروش یورو 28.4490 لیر بوده است.

منبع: doviz.com
پیشنهادات