قیمت برق در استانبول

9146
فرشید نورزاده

قیمت برق یک مگاوات بر ساعت در بازار نقدی حداکثر 2 هزار و 600 لیر و کمترین آن 1248 لیر تعیین شد. حجم معاملات در بازار نقدی برق امروز با 65 درصد افزایش به یک میلیارد و 50 میلیون و 743 هزار و 703 لیر رسیده است. قیمت یک مگاوات بر ساعت برق در بازار روز آینده حداکثر 2 هزار و 600 لیر و کمترین آن 1248 لیر برای فردا تعیین شد. در بازار نقدی امروز یک مگاوات بر ساعت برق با بالاترین 2600 لیر و کمترین 1248 لیر معامله شد.

بر اساس داده‌های شرکت Energy Markets Operations، حجم معاملات در بازار نقطه‌ای برق نسبت به دیروز ۶.۵ درصد افزایش یافت و به یک میلیارد و ۵۰ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۷۰۳ لیر رسید. قیمت یک مگاوات ساعت برق در بازار روز آینده در بیشترین ساعات 9:00 و 17:00 الی 22:00 برای فردا 2 هزار و 600 لیر و در ساعت 7:00 در کمترین ساعت 1248 لیر تعیین شد. در بازار روز پیش رو، میانگین حسابی قیمت برق یک مگاوات ساعت 2 هزار و 152 لیر و 47 سنت و میانگین موزون قیمت 2 هزار و 165 لیر و 66 سنت بود. در بازار نقدی امروز یک مگاوات ساعت برق با بالاترین 2 هزار و 600 لیر و کمترین 1248 لیر معامله شد.

منبع: Son Dakika
پیشنهادات