قیمت بازگشایی ارز در بازار آزاد

2011
فرشید نورزاده

در بازار آزاد استانبول، دلار با 19.4780 لیر و یورو با 21.5880 لیر روز خود را آغاز کرد.

دلار خریداری شده در بازار آزاد 19.4760 لیر به قیمت 19.4780 لیر فروخته می شود. قیمت فروش یورو نیز که از 215860 لیر خریداری شد 215880 لیر تعیین شد.

قیمت فروش روز گذشته دلار 194750 لیر و قیمت یورو 215000 لیر بود.

در بازار بزرگ، دلار 20.30 لیر و یورو 22.30 لیر خریدار پیدا می کند.

منبع: doviz.com
پیشنهادات