قیمت ارز در بازار آزاد 28/07/2023

2717
فرشید نورزاده

در بازار آزاد استانبول، دلار از 26.9510 لیر و یورو از 29.8050 لیر روز خود را آغاز کرد.

دلار خریداری شده در بازار آزاد 26.9490 لیر 26.9510 لیر فروخته می شود. قیمت فروش یورو نیز که از 29.8030 لیر خریداری شد 29.8050 لیر تعیین شد.

دیروز قیمت فروش دلار 26.9170 لیر و قیمت فروش یورو 29.6910 لیر بود.

منبع: doviz.com
پیشنهادات