قیمت ارز در بازار آزاد - چهارشنبه 27 اردیبهشت 1392

5455
فرشید نورزاده

در بازار آزاد استانبول، دلار از 19.7440 لیر و یورو از 21.4320 لیر روز خود را آغاز کرد.

دلار خریداری شده در بازار آزاد 19.7420 لیر 19.7440 لیر فروخته می شود. قیمت فروش یورو نیز که از 21.4300 لیر خریداری شد 21.4320 لیر تعیین شد.

قیمت فروش روز گذشته دلار در بازار آزاد 19.7160 لیر و قیمت فروش یورو 21.4200 لیر بود.

در بازار بزرگ، خرید و فروش دلار 20.3000 و فروش 20.3500 تعیین شده است. خرید و فروش یورو 22.000 و 22.1000 بوده است.

منبع: doviz.com
پیشنهادات