قیمت ارز در بازار آزاد - پنجشنبه 11 می 2023

5527
فرشید نورزاده

در بازار آزاد استانبول، قیمت دلار از 19,5470 لیر و یورو از 21,4580 لیر آغاز شد.

دلار خریداری شده در بازار آزاد  19,5470 لیر فروخته می شود. قیمت فروش یورو نیز  21,4580 لیر تعیین شد.

در بازار بزرگ  فروش دلار 20,8200 تعیین شده است. خرید یورو 22,7300 و فروش 22,7500 بوده است.

قیمت فروش روز گذشته دلار در بازار آزاد 19,5410 لیر و قیمت فروش یورو 21,4710 لیر بود.

منبع: doviz.com
پیشنهادات