رکورد جدید طلا : قیمت سه ماهه فعلی طلا در بازار بزرگ

2422
فرشید نورزاده

پس از پذیرفته شدن توافق محدودیت بدهی در مجلس نمایندگان، با وجود اونس مسطح طلا، سطوح رکورد جدیدی بر حسب گرم با حمایت از دلار/TL مشاهده شد.

بر این اساس، در حالی که هر اونس طلا با قیمت 1966 دلار معامله شد، بر اساس محاسبات انجام شده بر روی اونس طلا و نرخ بین بانکی دلار/TL، طلای گرمی به رکورد جدیدی 1315 لیره رسید.

پس از افزایش نرخ ارز بین بانکی، سیر آرامی در بازار بزرگ مشاهده شد.

بر این اساس قیمت طلای گرمی در بازار بزرگ 1369 لیر برای خرید و 1372 لیر برای فروش بود.
ربع قیمت طلا، نصف قیمت طلا، طلای جمهوری

قیمت ربع طلا در بازار بزرگ پس از بسته شدن روز گذشته از سطح 2.244 لیر به 2.241 لیر در روز جدید کاهش یافت.

از سوی دیگر، نیم طلا در بازار بزرگ پس از تکمیل دیروز 4489 لیر 4484 لیر قیمت گذاری شد.

از سوی دیگر طلای جمهوری پس از پایان روز گذشته در سطح ۹۲۲۴ لیر به قیمت ۹۲۱۳ لیر معامله شد.

گزارش شده است که در جریان آرام بازار بزرگ، واردات طلای ترکیه از سوییس در ژانویه با 58 تن رکوردشکنی کرد و در آوریل با 1.5 تن متوقف شد.

منبع: doviz.com
پیشنهادات