دومین جلسه حداقل دستمزد در ترکیه شروع شد .

2655
فرشید نورزاده

جلسه دوم در افزایش موقت در خصوص حداقل دستمزد آغاز شد که میلیون ها کارمند مشتاقانه منتظر آن هستند.

روند تعیین حداقل دستمزد جدید که به طور مستقیم بیش از 7 میلیون کارمند و به طور غیرمستقیم کل جامعه را در بر می گیرد، همچنان ادامه دارد.

بر این اساس این کمیسیون که اولین جلسه خود را 22 خرداد به میزبانی وزارت کار و تامین اجتماعی برگزار کرده بود، دومین جلسه خود را از ساعت 10 امروز آغاز کرد.
در این نشست که نمایندگان وزارت خزانه داری، دارایی و تجارت و موسسه آمار ترکیه (TUIK) داده ها و گزارش های اقتصادی را ارائه خواهند کرد، طرفین در مورد افزایش موقت قیمت ها مذاکره خواهند کرد.

از سوی دیگر، پس از نشست کمیسیون، وزیر کار و تامین اجتماعی، ودات ایشیخان، رئیس TÜRK-İŞ، Ergün Atalay و رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارفرمایان ترکیه (TİSK) در ساعت 14:00 با اوزگور بوراک آکول دیدار خواهند کرد.

در جلسه اول این عدد اعلام نشد. در این جلسه قرار است کارگران مطالبات خود را در خصوص افزایش نرخ اعلام کنند.
حداقل دستمزد فعلی 8 هزار و 506 لیر خالص است.

حداقل دستمزد به عنوان درآمد ناخالص ماهانه 10 هزار و 8 لیر برای کارگر و 8 هزار و 506 لیر و 80 کوروش خالص با کسر مالیات و کسورات اعمال می شود.

کل هزینه حداقل دستمزد برای کارفرما 11 هزار و 759 لیر و 40 سنت برای کارگر است. 10 هزار و 8 لیر حداقل دستمزد ناخالص، 1551 لیر 24 سنت حق بیمه تامین اجتماعی، 200 لیر و 16 سنت برای صندوق بیمه بیکاری کارفرما است.

منبع: doviz.com
پیشنهادات