تورم سالانه در ترکیه 105.19 درصد شد

6330
فرشید نورزاده

بر اساس داده های ENAG، تورم در ترکیه 4.86 درصد افزایش یافته است، در حالی که افزایش سالانه 105.19 درصد بوده است.

گروه تحقیقاتی تورم (ENAG) آمار تورم  را اعلام کرد.

بر اساس داده های ENAG، شاخص قیمت مصرف کننده (E-CPI) در ترکیه 4.86 درصد افزایش یافته است، در حالی که افزایش سالانه 105.19 درصد بوده است.

نرخ تورم ژانویه تا آوریل 29.27 درصد بود.

منبع: doviz.com
پیشنهادات