تسهیلات اقساطی جدید برای شرکت ها برای پرداخت مالیات اضافی

2077
فرشید نورزاده

وزارت دارایی ترکیه با انتشار بخشنامه داخلی وصول، امکان پرداخت اقساطی مالیات اضافی را فراهم کرده است.

با بخشنامه جدید وزارت دارایی، انعطاف در پرداخت مالیات اضافی موسسات فراهم شد. بر این اساس در حالی که مالیات اضافی باید در 2 قسط پرداخت شود، اولی فروردین ماه که اظهارنامه مالیاتی شرکت ها تشکیل می شود و دومی در مرداد ماه، گزارش شده است که پس از بخشنامه جدید، مالیات اضافه به صورت اقساطی قابل پرداخت است.

در حالی که مبالغ مالیات اضافی به مبالغی فراتر از سرمایه شرکت ها می رسید، شرکت ها در پرداخت این مبالغ با مشکل مواجه شدند. به همین دلیل برخی از شرکت ها تمایل داشتند با طرح دعوی، تعهدات پرداخت خود را به تعویق بیاندازند.

از سوی دیگر وزارت مالیه با بخشنامه داخلی وصول جدید خود امکان پرداخت اقساط مالیات اضافی را تا سقف ۱۲ ماه فراهم کرده است.

انتظار می رود سهولت اقساط فاینانس باعث آسودگی شرکت هایی شود که در پرداخت مشکل دارند.

برای اطلاع بیشتر از درخواست مالیات اضافه می توانید با توجه به تغییر شرایط پرداخت، خبر ما با عنوان «اصول اعمال مالیات بر شرکت مشخص شد» را مطالعه کنید.

منبع: doviz.com
پیشنهادات