تحرک انتخابات در نرخ ارز: قیمت های ارز در بازار آزاد

3026
فرشید نورزاده

قبل از انتخابات 28 می ، دلاردر بازار بین بانکی با 20.38 صبح امروز در معاملات روز گذشته رکورد جدیدی را شکست، در حالی که در معاملات درون روزی درست زیر سقف 20 لیر معامله می شد.

بر این اساس دلار دریافتی از 19.9730 لیر در بازار آزاد استانبول 19.9750 لیر است. یورو که با قیمت 21.4480 لیر خریداری شده است به قیمت 21.4500 لیر به فروش می رسد.

دیروز قیمت فروش دلار 19.9340 لیر و قیمت فروش یورو 21.3850 لیر بود.

از سوی دیگر بنکداران با بیان اینکه مابه التفاوت خرید و فروش ارز که قبل از انتخابات در بازار بزرگ نزدیک به 10 درصد بود، از هفته گذشته شروع به بسته شدن کرد و اظهار داشتند که روندی را مشاهده کرده اند که این مابه التفاوت می تواند. با کاهش فعلی، تا این هفته ثابت می ماند.

بر این اساس در حالی که خرید دلار در بازار بزرگ 21.0500 و فروش 21.1000 تعیین شده است. خرید یورو 22.5000 و فروش 22.5500 بوده است.

در حالی که نوسانات نرخ ارز قبل از انتخابات شتاب گرفته بود، بازارها پس از دور دوم انتخابات بر روی ایجاد تغییر در سیاست ها به ویژه در اقتصاد متمرکز شدند.

منبع: doviz.com
پیشنهادات