بورس استانبول اعلام کرد: فردا دو شرکت دیگر وارد بورس می شوند

2943
فرشید نورزاده

بورس استانبول اعلام کرد که معاملات سهام بین یاپی و کایسری شکر از فردا در بازار یلدیز آغاز می شود.

در بیانیه بورس استانبول (BIST) به پلتفرم افشای عمومی (KAP) اعلام شد که بین یاپی و کایسری شکر از 18 می (فردا) در بازار یلدیز معامله خواهند شد.

بر این اساس، بین یاپی معاملات خود را با کد «BIENY.E» با قیمت پایه 42.80 لیر بر سهم و به روش معاملاتی پیوسته آغاز می کند.

از سوی دیگر کایسری شکر با قیمت پایه 16.27 لیر بر سهم با کد "KAYSE.E" به روش معاملات مستمر معامله می شود.

در بیانیه BIST به KAP، برای این دو شرکت به شرح زیر آمده است:

«عرضه عمومی سهام Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (شرکت) به ارزش اسمی 72.326.119 لیر به پایان رسید و سهام به ارزش اسمی 361.000.000 لیر به نمایندگی از سرمایه. سهام این شرکت در چارچوب ماده 8 دستورالعمل مظنه درج شده است. سهام شرکت عرضه شده به عموم با قیمت پایه 42.80 لیر بر سهم، کد "BIENY.E" و معاملات مستمر در بازار یلدیز معامله می شود. حداکثر ارزش سفارش در سفارش مربوطه 1,000,000 لیر تعیین شده است.

«عرضه عمومی سهام به ارزش اسمی 106.000.000 TL شرکت Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (شرکت) به پایان رسید و سهام به ارزش اسمی 706.000.000 لیر به نمایندگی از سرمایه شرکت طبق ماده 8 دستورالعمل پذیره نویسی درج شده است.عرضه عمومی سهام شرکت از تاریخ 18/05 با قیمت پایه 16.27 لیر لیر به ازای هر سهم، کد "KAYSE.E" و به روش معاملات مستمر در بازار یلدیز معامله می شود. /2023. حداکثر ارزش سفارش در سفارش مربوطه 1,000,000 لیر تعیین شده است.

منبع: doviz.com
پیشنهادات