ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک ایران و ترکیه

3438
فرشید نورزاده

حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، گفت: منطقه آزاد تجاری مشترک بین ایران و ترکیه ایجاد می شود.

حجت الله عبدالملکی در نشست خبری خود در نمایشگاه صادرات ایران (IRAN EXPO 2023) در تهران، خاطرنشان کرد: برای ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با 18 کشور مذاکره کردند.

عبدالملکی با بیان اینکه در این زمینه با ترکیه نیز گفت‌وگو کرده‌اند، گفت: در چند ماه گذشته کارشناسان ما به طور کلی مذاکرات آنلاین با طرفین خود داشته‌اند. او گفت.

عبدالملکی با اشاره به اینکه تفاهم نامه ای برای ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک تنظیم شده است، اظهار داشت: قرارداد مذکور تا یکی دو ماه دیگر امضا می شود.

عبدالملکی تصریح کرد: در ماه های گذشته دیدارهای مثبتی با ترکیه در سطح پارلمان داشته اند و از دو منطقه آزاد تجاری ترکیه نیز بازدید کردند.

عبدالملکی با بیان اینکه قصد دارند با تبادل تجربیات دوجانبه همکاری خوبی داشته باشند، تاکید کرد که بر انتقال فناوری لازم برای مدیریت خوب منطقه آزاد تاکید شده است.

عبدالملکی با بیان اینکه منتظر امضای تفاهم نامه هستند و با رسیدگی به مسائل حقوقی، فنی و جغرافیایی پس از امضای این تفاهم نامه فعالیت منطقه آزاد تجاری را آغاز خواهند کرد.

منبع: doviz.com
پیشنهادات