افزایش نرخ ارز به علت کمبود منابع خارجی

5327
فرشید نورزاده

علاءالدین آکتاش، نویسنده اقتصاد اظهار داشت که اگر پس از انتخابات 14 مه، بودجه خارجی در دسترس نباشد، هر دو نامزد ممکن است نتوانند از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند.

آکتاش اظهار داشت که احتمال بازگشت اتحاد خلق به سیاست های سنتی با نام هایی مانند مهمت شیمشک و انتظارات بانک مرکزی برای تبدیل شدن به یک نهاد مستقل در صورت پیروزی اتحاد ملت ممکن است فشار بر نرخ ارز را کاهش دهد.

وی افزود: با وجود اینکه اتحاد خلق یک چرخش را انجام می دهد، اما اتحاد ملت به طور اساسی سیاست پولی خود را تغییر می دهد و کادرهای واجد شرایط را وارد کار می کند، که انتظار می رود این کار انجام شود، ممکن است در کوتاه مدت امکان ورود جدی سرمایه وجود نداشته باشد.

اولاً گامی که ائتلاف مردمی برمی دارد (در صورت انجام) با فاصله گرفتن از خارج و با این نگرانی که هر لحظه ممکن است این سیاست کنار گذاشته شود، به دنبال خواهد داشت.

می توان با احتیاط به تغییراتی که توسط اتحاد ملت اعمال می شود نزدیک شد تا ابتدا برخی نتایج را مشاهده کرد.

در این روند هر چقدر هم که طول بکشد، کمبود منابع خارجی می تواند روحیه را بشکند و نرخ ارز را افزایش دهد».

منبع: doviz.com
پیشنهادات