افزایش مجدد بهره بانکی؛ دلار ریخت!

13585
منوچهر توتونچی

بانک مرکزی ترکیه پس از اولین جلسه کمیته سیاست پولی (PPK) با مدیران و کارکنان جدید، تصمیم نهایی برای نرخ بهره در ماه اوت (Ağustos) را اعلام کرد.

براین اساس، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) پس از نشست MPC به ریاست حافظ گی ارکان، نرخ بهره را از 17.5 درصد به 25 درصد افزایش داد.

انتظار عمومی بازارها برای نشست MPC در ماه آگوست افزایش نرخ بهره به 20 درصد بود. 

انتظارات مربوط به این جلسه پس از تصمیم کاهش سود در برنامه سپرده حفاظت شده ارزی (KKM) که اخیراً اعلام شد، تجدید نظر شد.

از سوی دیگر، پس از تصمیم گیری نرخ بهره در تیرماه که کمتر از حد انتظار بود، برخی از معاونان رئیس جمهور برکنار شدند. 

عثمان جودت آکچای، فاتح کاراهان و حتیجه کاراهان به جای اسامی مورد نظر منصوب شدند.

منبع: doviz.com
پیشنهادات