افزایش قیمت پیش بینی شده بنزین در ترکیه لغو شد

3689
فرشید نورزاده

افزایش 0.75 لیر که قرار بود از ساعت 24 امشب به بنزین اضافه شود، لغو شد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط فورکس هابرین، افزایش پیش بینی شده 0.75 لیر در گروه بنزین که از روز جمعه 26 اردیبهشت اعمال می شود، لغو شده است.

بر این اساس در گروه گازوئیل در دوره مذکور تغییر قیمتی پیش بینی نمی شود.

شما می توانید قیمت های فعلی سوخت را بر اساس شرکت توزیع، استان و منطقه در برگه سوخت ما دنبال کنید.

منبع: doviz.com
پیشنهادات