افزایش قیمت خودرو در ماه می

6419
فرشید نورزاده

با توجه به بالا بودن نرخ ارز، پیش بینی می شود قیمت خودرو در اردیبهشت ماه 3 درصد افزایش یابد. این انتظار برای خودروهای جدید باعث افزایش قیمت در بازار خودروهای دست دوم نیز می شود.

نمایندگان برند در گفتگو با آیسل یوسل از اقتصادم گفتند که در ماه می شروع به انعکاس افزایش نرخ ارز به قیمت ها خواهند کرد.

آلپ گولان، رئیس هیئت مدیره خودروسازی گلان که نماینده نیسان، رنو، داچیا، فیات، پژو، اوپل و سیتروئن است نیز به هفته آینده برای افزایش قیمت ها اشاره کرد و گفت:

برندها هنوز افزایش نرخ ارز را روی قیمت ها منعکس نکرده اند. با این حال، در حالی که نرخ ارز افزایش می یابد، هزینه یافتن پول در بازار نیز افزایش می یابد. در قیمت ها منعکس خواهد شد. ما پیش بینی می کنیم که برندها بین 2 تا 3 درصد افزایش پیدا کنند. اگر فشار فوق العاده ای وجود نداشته باشد، انتظار داریم که برندها تا ماه می صبر کنند تا افزایش نرخ ارز را بر روی قیمت ها منعکس کنند. ما پیش‌بینی می‌کنیم که قبل از انتخابات با احتیاط بالا می‌روند و قیمت خودرو حدود 3 بار در هفته افزایش می‌یابد. به هر حال سهام زیادی در برندها وجود ندارد.»

محمد علی کاراکاش، مدیر عامل Otocentre در مورد بازار دست دوم گفت:

 در حالی که مصرف کنندگان همچنان خودرو را به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در مثلث نرخ ارز، بهره و تورم ترجیح می دهند، به دلیل عدم اطمینان انتخابات روند افزایشی قیمت ها وجود دارد. در 3 ماهه اول این افزایش در سطح 15 درصد است. زیرا مصرف کننده فکر می کند که نرخ ارز بعد از انتخابات 15 درصد افزایش می یابد و وعده های SCT نیز بی اثر است. سیر مثلث تورم، نرخ ارز و سود نیز بر قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

منبع: doviz.com
پیشنهادات