افزایش قیمت بنزین : قیمت فعلی سوخت

4635
فرشید نورزاده

قیمت بنزین از امروز 0.66 لیر افزایش یافت.

پس از افزایش قیمت، به طور متوسط ​​لیتر بنزین در بخش اروپایی استانبول به ۲۱.۲۲ لیر، در آنکارا ۲۱.۵۷ لیر، در ازمیر ۲۱.۵۶ لیر، در آدانا ۲۱.۹۴ لیر و در دیاربکر ۲۲.۲۳ لیر افزایش یافت.

منبع: doviz.com
پیشنهادات