افزایش تدریجی نرخ بهره

7788
فرشید نورزاده

کارکنان اقتصادی حزب عدالت و توسعه کار داوطلبانه خود را برای افزایش تدریجی نرخ بهره آغاز کردند.

به گفته منابع رویترز، این مطالعه که شامل برخی از اعضای ارشد حزبی است که قبلاً در مدیریت اقتصاد شرکت داشتند، با هدف هشدار دادن به رئیس جمهور طیب اردوغان در مورد جدی بودن مشکلاتی که ممکن است در دوره آینده در اقتصاد رخ دهد و آمادگی برای مقابله با آن را در بر گیرد. برنامه ای که شامل افزایش تدریجی نرخ بهره است.

بر اساس اطلاعاتی که منابع داده اند، دیدگاه دیگر مبتنی بر سیاست کم بهره است. در راستای تداوم برنامه جاری است که در آن، عموم مردم بیش از پیش در توزیع ارز ارز، اوراق، وام و سپرده بانک ها تعیین کننده هستند.

هدف اصلی رویه فعلی پایان دادن به کسری حساب جاری با تمرکز وام های مورد نیاز برای دستیابی به رشد دائمی بالا در حوزه هایی به نام «انتخابی» و تولید است.

هیچ اطلاعات روشنی در مورد اینکه آیا این مطالعه به اردوغان ارائه شده است یا اینکه آیا او به آن علاقه دارد وجود نداشت.

منبع: doviz.com
پیشنهادات