افزایش بی سابقه در بهره وام مصرفی

5367
فرشید نورزاده

در حالی که متوسط ​​نرخ سود وام مصرفی با 39.3 درصد به اوج 5 ساله رسید، نرخ رشد وام های مصرفی به 100 درصد رسید.

بر اساس داده های آژانس مقررات و نظارت بانکی (BDDK)، شتاب رشد در وام های مصرفی با وجود افزایش نرخ بهره ادامه یافت.

بر این اساس، وام های مصرفی تا هفته 18 می، زمانی که به صورت سالانه بررسی می شد، دو برابر شد.

تا 28 اردیبهشت ماه، میزان وام مصرفی با 4 میلیارد و 455 میلیون لیر افزایش به یک تریلیون و 357 میلیارد و 735 میلیون لیر رسید. 427 میلیارد و 116 میلیون لیر از وام های مذکور شامل وام مسکن، 78 میلیارد و 496 میلیون لیر برای خودرو و 852 میلیارد و 123 میلیون لیره وام مصرفی بوده است.

بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT)، متوسط ​​نرخ بهره وام مصرفی در هفته 18 می به 39.3 درصد افزایش یافت.

بنابراین، نرخ بهره وام مصرفی به بالاترین سطح از اکتبر 2018 رسیده است.

منبع: doviz.com
پیشنهادات