دلار بازار تهران

بروزرسانی
20:55:52
59,550

اولین نرخ روز

59,550

آخرین نرخ روز

59,550

کمترین نرخ روز

59,550

بیشترین نرخ روز

59,550

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر