لیر به تومان

بروزرسانی
13:55:55
1,970

اولین نرخ روز

1,940

آخرین نرخ روز

1,970

کمترین نرخ روز

1,910

بیشترین نرخ روز

1,970

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر